Gospodarka Odpadami

PSZOK

Bezdomne zwierzęta

Ciekawe strony

Akty normatywne

Strona główna UG Rymań
Terminarz wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich PDF Drukuj Email

Terminarz wyborow Soltysow i Rad Soleckich 2023 550

 
Informacja o dostawcy gazu ziemnego w Gminie Rymań - G.EN. Operator PDF Drukuj Email

LOGO G.EN. Operator numer 2 172

 

Zarząd spółki G.EN. Operator informuje, że dystrybutorem gazu ziemnego w Gminie Rmań jest obecnie Spółka G.EN. Operator:

- link strony internetowej www.genoperator.pl

- numerem alarmowym pogotowia gazowego: 800 909 909 (szybki dostęp do informacji na temat awarii/przerw w dostawie gazu ziemnego)

Zarząd spółki G.EN. Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, wcześniej działającej pod nazwą G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o., niniejszym informuje, że z dniem 2 stycznia 2023 r. nastąpił podział Spółki przeprowadzony w trybie art. 529 §1 pkt 4 KSH (podział przez wydzielenie) na dwa podmioty:

- dystrybucja paliw gazowych, budowa przyłączy i obsługa pogotowia gazowego pozostała przy Spółce G.EN. Operator Sp. z o.o.

- sprzedaż paliw gazowych została wydzielona do Spółki G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.

 

ZAŁĄCZNIK:
Pismo o podziale - POBIERZ

 
Sesja Rady Gminy Rymań - 24 stycznia 2023 r. PDF Drukuj Email
sala konferen 200x150O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję sesję Rady Gminy Rymań w dniu:

24 stycznia 2023 roku o godz. 14:00

 sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7, z następującym porządkiem obrad:

Czytaj dalej ...
 
mLegitymacja Emeryta - Rencisty w twoim telefonie PDF Drukuj Email

2023.01.23 mLegitymacja Emeryta i Rencisty

2023.01.23 mLegitymacja Emeryta i Rencisty 2

 

ULOTKA INFORMACYJNA - pobierz

 

 
OPŁATY ZA ALKOHOL do 31 stycznia 2023 roku PDF Drukuj Email

OPŁATY ZA ALKOHOL
do 31 stycznia 2023 roku !!!

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy przypominamy , że 31 stycznia 2023 r.  upływa ustawowy termin do złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2022 oraz do wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 r.

Wartość sprzedaży stanowi kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku VAT oraz podatku akcyzowego. W przypadku kiedy wartość sprzedaży przekroczyła kwotę:

- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi się opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi się opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

- 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi się opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
Należność należy wpłacać na konto Gminy Rymań:

Wartość sprzedaży obliczana jest oddzielnie dla każdego rodzaju alkoholu!!!

Przedsiębiorcy, u których wartość sprzedaży nie przekracza ww. progów, wnoszą opłatę w takiej samej wysokości , jak w pierwszym roku uzyskania zezwolenia, czyli:
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4% alkoholu oraz piwa,
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa),
- 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.


Należność należy wpłacać na konto Gminy Rymań:

POMORSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚWIDWINIE
ODDZIAŁ RYMAŃ
NR: 83 8581 1043 0600 0358 2000 0002


- z adnotacją, że jest to opłata roczna lub I rata za 2023 r. /podając numer  zezwolenia , którego dotyczy/.

 
WOŚP - 29.01.2023 r. PDF Drukuj Email

WOSP 2023 PLAKAT wer.2 550

 
Wnioski na zakup węgla na 2023 rok PDF Drukuj Email

wegiel 241WNIOSKI NA ZAKUP WĘGLA NA 2023 ROK ORAZ PROCEDURA ZAKUPU WĘGLA

Gmina Rymań rozpoczyna przyjmowanie wniosków od mieszkańców na zakup węgla w ramach zakupu preferencyjnego na okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023r. Wnioski o zakup muszą złożyć wszystkie osoby uprawnione, które chcą dokonać zakupu węgla w tym okresie.

Węgiel w preferencyjnej cenie 1750zł brutto za tonę będą mogły kupić osoby z gospodarstwa domowego uprawnione do dodatku węglowego (osoby, które otrzymały dodatek węglowy lub te, które spełniają przesłanki do jego otrzymania).

W ramach zakupu preferencyjnego na 2023 rok osoba uprawniona do dodatku węglowego będzie mogła kupić nie więcej niż 1,5 tony, lecz w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony to, o ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu określonego do dnia 31 grudnia 2022 r. można powiększyć limit określony od dnia 1 stycznia 2023 r.,tj. o część niewykorzystaną w 2022 roku – maksymalnie do ilości 3 ton.

Wnioski o zakup preferencyjny węgla należy składać na druku wniosku (zgodnie z załączonym wzorem) w sekretariacie w Urzędzie Gminy Rymań (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań) w godzinach pracy Urzędu tj. 7:15-15.15.

 

PROCEDURA ZAKUPU WĘGLA:

1. WNIOSEK
a. Aby zakupić węgiel należy złożyć wniosek do Urzędu.
b. We wniosku należy podać:
• swoje dane (wraz z adresem prowadzenia gospodarstwa domowego),
• ilość oraz sortyment węgla.
Ponadto należy złożyć oświadczenie odnośnie zakupionego wcześniej węgla w myśl ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Do dokonania zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz nie zakupiła węgla na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę.

 

2. ROZPATRZENIE WNIOSKU

Wnioski będą rozpatrywane w kolejności złożenia. Urzędnik informuje telefonicznie bądź mailowo o możliwości dokonania wpłaty za węgiel, gdy asortyment jest dostępny na składzie węglowym.

 

3.WPŁATA

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku należy dokonać wpłaty należności w wysokości 1750 zł za tonę węgla na rachunek bankowy Urzędu Gminy Rymań nr konta: 83858110430600035820000002 wpisując w tytule przelewu: Imię i nazwisko osoby uprawnionej do zakupu węgla, adres prowadzenia gospodarstwa domowego.

 

4. ODBIÓR WĘGLA

Po dokonaniu wpłaty należy się udać do Urzędu z potwierdzeniem wpłaty, gdzie pracownik przygotuje fakturę za zakupiony węgiel i ustali datę oraz godzinę odbioru. Węgiel należy odebrać osobiście, własnym transportem. W przypadku odbioru przez inną osobę należy ją upoważnić (druk upoważnienia dostępny jest poniżej lub w Urzędzie)

 

Dokumenty potrzebne do odbioru węgla:

- oryginał faktury za zakupiony węgiel

- druk upoważnienia do odbioru węgla (w przypadku odbioru przez inną osobę niż wnioskujący)


Poniżej wniosek na zakup węgla po preferencyjnej cenie oraz druk upoważnienia.

Wszelkie informacje, dotyczące dystrybucji węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego można uzyskać pod tel. 943534827 lub w pok. nr 12 w Urzędzie Gminy Rymań, w godz. 7.15-15.15. Osoba do kontaktu: podinspektor ds. komunalnych Anna Marciszek.

 

Załączniki:

1. wniosek na zakup węgla po preferencyjnej cenie - pobierz

2. upoważnienie - pobierz

 
Nowy numer biuletynu "PULS RYMANIA 3/2022 (79)" PDF Drukuj Email
PR 79 GRUDZIEN 2022 171Zapraszamy do czytania najnowszego numeru biuletynu PULS RYMANIA 3/2022 (79), który zawiera między innymi takie artykuły jak:
 
- Stacja meteorologiczna w miejscowości Kamień Rymański
- Rocznicowo w Klubie Seniora w Rymaniu
- Remont dróg w Gminie Rymań
- Seniorzy z Rymania w teatrze Roma w Warszawie
- W Rymaniu patriotycznie
- PRAWO PACJENTA DO OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ
- Wigilia w OSP Starnin
- Światowy Dzień Pluszowego Misia
- Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu literacko – plastycznego „Moja książeczka – bajeczka”
- Drużynowy Tenis Stołowy

 

Pobierz PULS RYMANIA 3/2022 (79)

 
Możliwe opóźnienia w odbiorze odpadów komunalnych PDF Drukuj Email

Smieciarka Możliwe opóźnienia w odbiorze odpadów komunalnych


Urząd Gminy Rymań informuje, że w związku z trudnymi warunkami panującymi na drogach oraz oblodzeniem wielu dróg lokalnych mogą powstawać opóźnienia w odbiorze odpadów komunalnych w terminach określonych w harmonogramie.


Prosimy o wyrozumiałość i zapewniamy, że wszystkie odpady komunalne zostaną odebrane w możliwie najszybszym terminie.

 
Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych PDF Drukuj Email

Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych !!!

Odpady komunalne (Papier), które miały być odebrane wg harmonogramu dnia 26.12.2022 r. zostaną odebrane we wtorek 27.12.2022 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 
II Jarmark Bożonarodzeniowy w Rymaniu - 18.12.2022 r. PDF Drukuj Email

II JARMARK BOZONARODZENIOWY wer2 550

- kliknij na plakat aby powiększyć -

 
Jarmark Bożonarodzeniowy „Polska smakuje” w Koszalinie PDF Drukuj Email

Już w najbliższy weekend, w dniach 16 – 18 grudnia w Galerii Emka odbędzie się, jedyny w Koszalinie Jarmark Bożonarodzeniowy, organizowany przez KOWR OT Koszalin. W programie m.in.: promocja produktów regionalnych „Polska smakuje”, kolędy,  pokazy kulinarne, warsztaty i spotkania z wyjątkowymi ludźmi.

W dniach 16 – 18 grudnia Galeria Emka zaprasza wszystkich swoich klientów na Świąteczny Jarmark Bożonarodzeniowy „Polska smakuje” organizowany przez KOWR OT Koszalin. Podczas wydarzenia będzie można nabyć wiele świątecznych przysmaków, ręcznie wykonanych ozdób choinkowych od Kół Gospodyń Wiejskich, a także regionalne wyroby „Polska smakuje” m.in.: naturalne wędliny, sery, wyroby cukiernicze, miody i produkty pszczele z okolicznych pasiek oraz przetwory owocowo-warzywne.

Bożonarodzeniowy Jarmark w Emce to jedyny taki jarmark jaki odbędzie się w tym roku w Koszalinie. Poza możliwością zakupu bożonarodzeniowych ozdób i przetworów będzie można posłuchać kolęd, wziąć udział w pokazach kulinarnych, warsztatach rękodzielniczych, obejrzeć pokazy taneczne i wziąć udział w spektaklu lalkowym.

Przez 3 dni nie zabraknie atrakcji zarówno dla najmłodszych, jak i starszych klientów. Jarmark Bożonarodzeniowy „Polska smakuje” czynny będzie od piątku do niedzieli  w godzinach 9.00 – 19.00.

Strona: https://www.polskasmakuje.pl

 JARMARK BOŻONARODZENIOWY KOSZALIN 550

JARMARK BOŻONARODZENIOWY KOSZALIN PLAN 550

 

 

 

 
Zbliża się zima 2022/2023 PDF Drukuj Email

Zima 200 Zbliża się zima

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym oraz w trosce o dobro osób wymagających wsparcia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu kieruje apel do mieszkańców gminy Rymań o zwrócenie uwagi na trudną sytuację tych, którzy są szczególnie narażeni na skutki złych warunków atmosferycznych. Wzmożonym zainteresowaniem obdarzone powinny zostać osoby chore, samotne, starsze, a także bezdomne, przebywające w miejscach niezapewniających odpowiednich warunków do prawidłowego funkcjonowania (klatkach schodowych, pustostanach). Prosimy także o kontakt z pracownikami socjalnymi w przypadku  zaistnienia sytuacji zagrażających w związku z nadchodzącą zimą. Zainteresowanie się i włączenie w działania na rzecz potrzebujących mają istotny wpływ na poprawę ich sytuacji życiowej, szczególnie trudnej w okresie jesienno-zimowy. Tegoroczne przygotowania służb społecznych do szczególnie trudnego okresu zimy i wyczulenie nas wszystkich na trudny los ludzi potrzebujących pomocy powinny pozwolić zapobiec drastycznym skutkom, jakimi mogą grozić niekorzystne warunki atmosferyczne, a zwłaszcza niskie temperatury.

 
Sesja Rady Gminy Rymań - 19 grudnia 2022 r. PDF Drukuj Email
sala konferen 200x150O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Gminy Rymań w dniu:

19 grudnia 2022 roku o godz. 13:30

 sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7, z następującym porządkiem obrad:

Czytaj dalej ...
 
Wigilia 2022 PDF Drukuj Email

- kliknij na plakat aby powiększyć -

Ogloszenie Wigilia 2022 rozklad 550

 
Nabór pracowników do ARiMR PDF Drukuj Email

Nowe logo ARIMR 250px

 

 

ZOSTAŃ PRACOWNIKIEM ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Inspektor w Kołobrzeskim Biurze Powiatowym w Wydziale Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich Stanowisko pracy do spraw obsługi wniosków -1 miejsce pracy: Siemyśl

 Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa o pracę czas określony w celu zastępstwa pracownika

Oferujemy:
- przejrzyste zasady wynagradzania
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
- bogaty pakiet szkoleń
- możliwość refundacji nauki języka i studiów podyplomowych
- pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
- pracę w największej agencji płatniczej w Europie

Więcej na https://www.gov.pl/web/arimr/or16bp3054622

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki