Narodowy Spis Powszechny

PSZOK

Ciekawe strony

Akty normatywne

Inwestycje ze środków Europejskiego Funduszu na terenie Gminy Rymań Drukuj Email

 

SilowniaInfokiosk

logo Program Rozwoju Obszarow Wiejskich

Gmina Rymań w ostatnich miesiącach dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 mogła zrealizować przedsięwzięcia takie jak:

1. „Wykonanie placu zabaw dla dzieci w Skrzydłowie”

2. „Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego w sali wiejskiej w Kinowie”

3. "Remont podłogi w sali wiejskiej w Gorawinie”

4. „Remont podłogi w sali wiejskiej w Rzesznikowie”

5. „Zakup wyposażenia na halę widowiskowo - sportową w Rymaniu”

6. „Uruchomieniem infokiosku internetowego wraz z remontem istniejącej nawierzchni i zagospodarowaniem placu postojowego w miejscowości Rymań” 

 


logo Program Rozwoju Obszarow WiejskichProjekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów

Nazwa projektu:

 Wykonanie placu zabaw dla dzieci w Skrzydłowie

 

Całkowity koszt operacji w zł: 37 314,15

Koszty kwalifikowane operacji w zł: 29 836,71

Dofinansowanie projektu ze środków unijnych w zł: 23 869,36 Europejski Fundusz Rozwoju Rolnego

Opis projektu:

Operacja polegała na wybudowaniu obiektu pełniącego funkcje rekreacyjne i rozrywkowe. Inwestycja zrealizowana była na działce nr 364/46 w miejscowości Skrzydłowo.

Plac zabaw w Skrzydłowie powstał przy powstałej w 2012 roku ścieżce rowerowej wiodącej po nasypie dawnej kolejki wąskotorowej.

Cel projektu:

Realizacja projektu wpłynęła na: wzbogacenie i uatrakcyjnienie spędzania przez dzieci i młodzież wolnego czasu, stworzyła miejsce aktywnego spędzania czasu dzięki czemu wpłynęło to na poprawę fizyczną dzieci, zaspokoiła potrzeby mieszkańców i podniosła atrakcyjność miejscowości. Poprzez realizację projektu nastąpiła poprawa jakości życia na obszarach wiejskich.

Efekty rzeczowe projektu na poziomie:

Produktu:

-  Roboty przygotowawcze

-  Montaż urządzeń wraz z ich zakupem

Rezultatu:

-  Zamontowano zestaw wielofunkcyjny (wieża z daszkiem - 2 szt., zjeżdżalnia, przejście łukowe, ścianka linowa szachownica, wejście wspinaczkowe, wejście wspinaczkowe otworowe)

-  Zamontowano huśtawkę dwumiejscową H-2

-  Zamontowano huśtawkę wagową

-  Zamontowano piaskownicę zasuwaną

-  Zamontowano zestaw: czworobok sprawnościowy

-  Zamontowano ławki – 2 szt.

-  Zamontowano kosz na śmieci metalowy – 1 szt.

-  Zamontowano tablicę z regulaminem

-  Zamontowano płotek

 Oddziaływania:

-  zwiększenie integracji społeczności lokalnej z terenu wsi;

-  wzbogacenie oferty rekreacji i wypoczynku dla dzieci;

-  podniesienie walorów estetycznych miejscowości.logo Program Rozwoju Obszarow Wiejskich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów

 

Nazwa projektu:

„Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego w sali wiejskiej w Kinowie”

 

Całkowity koszt operacji w zł: 66 577,53

Koszty kwalifikowane operacji w zł: 54 128,07

Dofinansowanie projektu ze środków unijnych w zł: 39 298,00 Europejski Fundusz Rozwoju Rolnego

Opis projektu:

Zadanie zrealizowane zostało na działkach 51/1, 51/2 w miejscowości Kinowo.

Realizacja operacji przyczyniła się do poprawy i zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców. Wyprodukowana energia z elektrowni fotowoltaicznej w powiązaniu z pompami ciepła zapewniła w obiekcie ciągłe, bez obsługowe dostarczenie ogrzewania i ciepłej wody. Wprowadzenie tego systemu, który przetwarza światło słoneczne na energię elektryczną czyli inaczej wytwarza prąd elektryczny z promieniowania słonecznego jest kolejnym krokiem w konsekwentnym budowaniu alternatywy dla konwencjonalnych sposobów ogrzewania. Realizacja operacji wpłynęła na poprawę komfortu korzystających z sali mieszkańców uczestniczących w zajęciach jak i imprezach okolicznościowych.

Zamontowano 24 panele fotowoltaiczne na dachu sali wiejskiej w Kinowie, o całkowitej powierzchni 39.3 m2, pozwoliło to wyprodukować energię w ilości 5.61 MWh na rok co pozwoliło na zasilenie pomp ciepła. Panele zostały ustawione pod katem 34 stopni. Inwestycja przyczyniła się do wzbogacenia atrakcyjności sali, spowodowała, że mieszkańcy Kinowa i okolic chętniej korzystają z walorów sali, gdzie organizowane są spotkania, zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz wszelkiego rodzaju imprezy okolicznościowe dla społeczności lokalnej.

Ponadto wykorzystanie systemu znajduje zastosowanie w dwóch głównych elementach: ekologicznym, bo wytwarzana energia elektryczna jest ze źródła odnawialnego oraz praktycznym, ponieważ promieniowanie słoneczne jest praktycznie wszędzie dostępne. Jest to najbardziej ekologiczny sposób produkcji energii elektrycznej. Dobrze zaprojektowany system fotowoltaiczny umożliwia wygenerowanie energii elektrycznej pozwalającej w 100 % pokryć zapotrzebowanie konsumenta.

Cel projektu:

Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii poprzez innowacyjne podejście do środowiska. Poprzez zakup i montaż elektrowni fotowoltaicznej nastąpił spadek zużycia energii elektrycznej oraz zmniejszyła się emisja zanieczyszczeń do środowiska. Realizacja operacji przyczyniła się do poprawy działalności kulturalno - oświatowej.

Efekty rzeczowe projektu na poziomie:

Produktu:

-  Dostawa komponentów systemu fotowoltaicznego

-  Montaż i rozruch systemu fotowoltaicznego

Rezultatu:

-  Zamontowano moduł fotowoltaiczny IBC PolySol 240, o mocy 240 Wp - 24 szt.

-  Zamontowano inwerter fotowoltaiczny SMA Tripower 6000 TL-20, o mocy 6 kW - 1 kpl.

-  Zamontowano system montażowy na dachu płaskim - 24 szt.

-  Zamontowano przewód solarny IBC Flexy SunPVF-1 - 50 m.b.

-  Zamontowano rozdzielnia PV z aparaturą zabezpieczającą - 1 kpl.

-  Zamontowano urządzenie monitorujące Sunny WebBox BT - 1 kpl.

-  Zamontowano czujnik nasłonecznienia Sunny Sensor Box PI - 1 kpl.

Oddziaływania:

-  zmieszczenie zużycia energii elektrycznej;

-  podniesienie walorów estetycznych miejscowości;


logo Program Rozwoju Obszarow Wiejskich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów

Nazwa projektu:

Remont podłogi w sali wiejskiej w Gorawinie

 

Całkowity koszt operacji w zł: 61 500,00

Koszty kwalifikowane operacji w zł: 50 000,00

Dofinansowanie projektu ze środków unijnych w zł: 24 999,99 Europejski Fundusz Rozwoju Rolnego

Opis projektu:

Operacja poległa na wymianie podłogi z desek na legarach drewnianych, które były zaatakowane przez grzyby i pleśnie. Ponadto miejscami występowały zarwania deskowania. Inwestycja zrealizowana była na działce nr 173 w Gorawinie w budynku wybudowany w latach międzywojennych w technologii tradycyjnej. Budynek w roku 2011 został ocieplony. Posiada instalację wodociągową c.o. i c.w.u oraz kanalizację.

Sala wiejska prowadzi działalność kulturalno – oświatową, stanowi centrum kultury we wsi i tu odbywają się zajęcia dla dzieci, imprezy okolicznościowe, jest miejscem do spędzania wolnego czasu przez społeczność.

Sala wiejska w roku 2011 została wyposażona z dofinansowania ze środków PROW, na chwilę doposażenia sali nie było konieczności przeprowadzenia remontu podłogi, gdyż była ona w dobrym stanie. Na skutek przeprowadzonej pełnej termomodernizacji budynku i wyposażenia nastąpiło intensywne użytkowanie sali wobec czego stan ponad dwudziestoletniej podłogi drewnianej pogorszył się. Deski wypaczyły się i rozszczelniły, powstały duże szpary. W wielu miejscach deski spróchniały, negatywnie wpływało to na wygląd sali jak i komfort przebywających w niej osób. Stan techniczny podłogi nie pozwalał na utrzymanie jej w odpowiedniej czystości.

Wymiana podłogi przyczyniła się do osiągnięcia aktualnych norm i standardów, które zagwarantowały bezpieczeństwo, estetykę i łatwość utrzymania czystości.

Przeprowadzona modernizacja podłogi sali o powierzchni 162,27m² polegała na termomodernizacji poprzez zastosowanie ocieplenia podłogi sali i sceny styropianem XPS lub o podobnych właściwościach o grubości 8 cm.

Cel projektu:

Celem operacji jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców, zapewnienie miejsca wspólnych spotkań, a także poprawienie dostępności do działań kulturalnych tj. akademii, wydarzeń artystycznych oraz propagowanie inicjatyw społecznych. Podniesienie standardu świadczonych usług nastąpi poprzez remont podłogi w sali wiejskiej w Gorawinie.

Efekty rzeczowe projektu na poziomie:

Produktu:

-  Roboty rozbiórkowe

-  Roboty budowane

Rezultatu:

-  zdemontowano podłogę drewnianą z sali i sceny,

-  wykonano podsypki w pomieszczeniu sali,

-  wykonano podkłady betonowe z betonu C 7,5/10,

-  wykonano szczelną izolację z folii z połączeniem izolacji poziomej ścian (sala i scena),

-  wykonano ocieplenie podłogi sali i sceny styropianem XPS lub o podobnych właściwościach o grubości 8 cm,

-  użyto warstwy izolacji z folii,

-  podkładu z betony grubości 4 cm zbrojonego siatką z drutu średnicy 3 mm oczka 15x15x cm,

-  użyto warstwy wyrównawczej pod wykładzinę,

-  ułożono wykładzinę.

Oddziaływania:

-  podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców,

-  integracja mieszkańców poprzez zapewnienie miejsca wspólnych spotkań,

-  poprawa dostępności do kultury i propagowanie inicjatyw społecznych,

-  podniesienie walorów estetycznych miejscowości.

 


logo Program Rozwoju Obszarow Wiejskich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów

Nazwa projektu:

„Remont podłogi w sali wiejskiej w Rzesznikowie”

 

Całkowity koszt operacji w zł: 45 510,00

Koszty kwalifikowane operacji w zł: 37 000,00

Dofinansowanie projektu ze środków unijnych w zł: 24 999,99 Europejski Fundusz Rozwoju Rolnego

Opis projektu:

Operacja polegała na wymianie podłogi z desek drewnianych, które były zaatakowana przez grzyby i pleśnie. Ponadto miejscami występowały zarwania desek. Inwestycja zrealizowana była na działce nr 262 w Rzesznikowie. Budynek sali wybudowany został w latach międzywojennych w technologii tradycyjnej czyli jest murowany z cegły pełnej palonej. Budynek w roku 2011 został ocieplony. Posiada instalację wodociągową c.o. i c.w.u oraz kanalizację.

Sala wiejska jest centrum kultury wsi i prowadzi działalność kulturalno – oświatową, tu odbywają się zajęcia dla dzieci, imprezy okolicznościowe, jest miejscem do spędzania wolnego czasu.

Sala wiejska w roku 2011 została wyposażona z dofinansowania ze środków PROW, jednak na chwilę doposażenia sali nie było konieczności przeprowadzenia remontu podłogi, gdyż była ona w dobrym stanie. W wyniku przeprowadzonej pełnej termomodernizacji budynku (pełnego ocieplenia obiektu) i wyposażenia społeczność miejscowości Rzesznikowo i gminy intensywnie korzystała z walorów sali w skutek czego piętnastoletnie drewniane deski rozszczelniły się, tworząc duże szpary, podłoga w wielu miejscach spróchniała i zapadła się przez co zagrażała bezpieczeństwu użytkowników.

Nie była możliwe utrzymanie odpowiedniej czystości sali ponieważ podłoga nie spełniała standardów. Realizacja projektu zapewniła stworzenie zgodnej z normami, bezpiecznej i łatwej do utrzymania czystości podłogi oraz podniosła standard sali.

Przeprowadzona modernizacja podłogi sali w Rzesznikowie o powierzchni 132,95m² polegała na termomodernizacji poprzez zastosowanie ocieplenia podłogi sali i sceny styropianem XPS lub o podobnych właściwościach o grubości 8 cm.

Cel projektu:

Celem operacji było podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców wsi. Poprawienie dostępności do działań kulturalnych (akademii, wydarzeń artystycznych) i propagowanie inicjatyw społecznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług poprzez remont podłogi sali wiejskiej w Rzesznikowie.

Efekty rzeczowe projektu na poziomie:

Produktu:

-  Roboty rozbiórkowe

-  Roboty budowane

Rezultatu:

-  zdemontowano podłogę drewnianą ze sceny i sali,

-  wykonano podsypki w pomieszczeniu sali,

-  wykonano podkład betonowy z betonu C 7,5/10,

-  wykonano szczelnej izolacji z folii z połączeniem izolacji poziomej ścian (sala, scena),

-  wykonano ocieplenia podłogi sali i sceny styropianem XPS lub o podobnych właściwościach o grubości 8 cm,

-  wyłożono warstwy izolacji z folii,

-  wykonano podkład betony o grubości 4 cm zbrojonego siatką z drutu średnicy 3 mm oczka 15x15x cm,

-  wyłożono warstwę wyrównawczą pod wykładziny,

-  ułożono wykładzinę

Oddziaływania:

-  podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców,

-  integracja mieszkańców poprzez zapewnienie miejsca wspólnych spotkań,

-  poprawa dostępności do kultury i propagowanie inicjatyw społecznych,

-  podniesienie walorów estetycznych miejscowości.

 


logo Program Rozwoju Obszarow WiejskichProjekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów

Nazwa projektu:

„Zakup wyposażenia na halę widowiskowo - sportową w Rymaniu”

 

Całkowity koszt operacji w zł: 32 201,40

Koszty kwalifikowane operacji w zł: 26 180,00

Dofinansowanie projektu ze środków unijnych w zł: 19 832,54 Europejski Fundusz Rozwoju Rolnego

Opis projektu:

W ramach operacji „Zakup wyposażenia na halę widowiskowo - sportową w Rymaniu" zakupiony został niezbędny sprzęt sportowy (piłki i rakiety do tenisa ziemnego) oraz wykładzina ochronna na podłogę sali sportowej. Ponieważ gmina patrzy na halę sportową coraz częściej z punktu widzenia funkcjonalności nie koncentrując się tylko na tym, że ma ona służyć sportowcom, lecz aby była też użyteczna przy najróżniejszych przedsięwzięciach należało wyposażyć ją w okrycie ochronne do podłóg. Zadanie zrealizowane zostało w partnerstwie z UKS "Viking" na działce 136/2, 137 w Rymaniu.

Budynek hali widowiskowo – sportowej został wybudowany 2007 r. ma powierzchnię 2.530 m2, widownię na 535 miejsc, może pełnić funkcję boisk do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, piłki nożnej halowej oraz tenisa ziemnego. W budynku hali jest również siłownia (117 m2), szatnie oraz zaplecze sanitarne. Hala spełnia wymogi Unii Europejskiej.

Jest miejscem sportowo – kulturalnym, stanowi centrum rozrywki i sportu w miejscowości. Tu w godzinach przedpołudniowych odbywają się zajęcia lekcyjne dla uczniów ZSP natomiast w godzinach popołudniowych organizowane są tu wszelkiego rodzaju treningi, zawody i innego typu uroczystości.

Cel projektu:

Celem operacji było podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców na wsi, zapewnienie dobrze wyposażonego miejsca wspólnych spotkań, a również poprawienie warunków do działań sportowych i kulturalnych. Poprzez wyposażenie hali sportowej w Rymaniu w dodatkowy sprzęt został podniesiony standard świadczonych usług.

Efekty rzeczowe projektu na poziomie:

Produktu:

-  zakupione wyposażenie

Rezultatu:

-  wykładzina dywanowa ilość ok. 1152 m2,

-  piłki siatkowa – 10 szt.

-  piłki do gry w piłkę nożną – 10 szt.

-  rakiety do tenisa ziemnego – 8 szt.

Oddziaływania:

-  podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców,

-  integracja mieszkańców poprzez zapewnienie miejsca wspólnych spotkań,

-  poprawa dostępności do działań sportowych.

 


logo Program Rozwoju Obszarow Wiejskich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Nazwa projektu:

„Uruchomieniem infokiosku internetowego wraz z remontem istniejącej nawierzchni i zagospodarowaniem placu postojowego w miejscowości Rymań”

 

Całkowity koszt operacji w zł: 357 117,18

Koszty kwalifikowane operacji w zł: 267 524,74

Dofinansowanie projektu ze środków unijnych w zł: 214 019,79 Europejski Fundusz Rozwoju Rolnego

Opis projektu:

Operacja zrealizowana w centrum miejscowości Rymań. Plac postojowy znajduje się przy drodze krajowej nr 6 relacji Szczecin – Gdańsk oraz przy ścieżce rowerowej, gdzie dociera szeroka grupa turystów. Ponadto obszar Gminy Rymań jest bogaty w walory przyrodniczo – kulturalne, który stanowi podstawę do stworzenia lepszej oferty turystycznej poprze poprawę infrastruktury placu postojowego, na którym został utworzony punkt informacji publicznej w postaci infokiosku internetowego, który jest bezpłatny, ogólnie dostępny i działający w sposób ciągły. Dodatkowo na placu znajduje się targowisko.

Cel projektu:

Celem operacji była poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez remont nawierzchni placu postojowego w centrum miejscowości Rymań wraz z utworzeniem punktu informacji turystycznej jakim jest infokiosk internetowy.

Efekty rzeczowe projektu na poziomie:

Produktu:

-  Roboty przygotowawcze

-  Podbudowy i nawierzchnie

-  Roboty odwodnienia

-  Wyposażenie

Rezultatu:

-  Wykonanie placu wraz z odwodnieniem

-  Postawianie Infokiosk

-  Postawienie osłony mobilnych stanowisk handlowych

Oddziaływania:

-  podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców,

-  integracja mieszkańców poprzez zapewnienie miejsca wspólnych spotkań,

-  poprawa dostępności do działań sportowych.


 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki