Gospodarka Odpadami

PSZOK

Bezdomne zwierzęta

Ciekawe strony

Akty normatywne

Sesja Rady Gminy Rymań - 05 października 2023 r. Drukuj Email
sala konferen 200x150O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Gminy Rymań w dniu:

05 października 2023 roku o godz. 13:30

 sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rymań, ul. Szkolna 7, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Informacja Wójta Gminy Rymań o działalności w okresie międzysesyjnym.
5.Trybuna obywatelska.
6. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, dla których gminą właściwą jest Gmina Rymań.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Rymań.
8.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Drozdowie.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Drozdowo nr 9 A.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2023 r.
11.Wolne wnioski i informacje.
12.Zakończenie sesji.

  Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Dworek

 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki