Gospodarka Odpadami

PSZOK

Bezdomne zwierzęta

Ciekawe strony

Akty normatywne

Usuwanie odpadów rolniczych 2021 Drukuj Email

Nabór wniosków na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

folia rolnicza

Informujemy, że Gmina Rymań zamierza ubiegać się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 500 zł/tonę odpadów rolniczych.

Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów objętych dofinansowaniem:

- folii rolniczych

- siatki i sznurka do owijania balotów

- opakowań po nawozach

- opakowań typu Big Bag.

Odpady przeznaczone do odbioru należy składować zwinięte w bele lub rolki umożliwiające ich zważenie i załadunek.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych rolników z terenu naszej gminy do złożenia ankiety inwentaryzacyjnej o ilości posiadanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Prosimy o wypełnienie poniższych dokumentów i dostarczenie ich do Urzędu Gminy w Rymaniu do pokoju nr 21 w terminie do dnia 23.07.2021 r.

Zebrane dokumenty będą podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie ww. zadania.
W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania realizowany będzie w 2021 r. odbiór ww. odpadów z wyznaczonych miejsc oraz ich odzysk lub unieszkodliwienie.

W ramach realizacji programu nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez Urząd Gminy w Rymaniu.

Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 943534821

Dokumenty do pobrania:

  1. Wniosek – ankieta dot. posiadanych odpadów - pobierz

  2. Oświadczenie o udzielonej pomocy w ramach de minimis - pobierz

  3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - pobierz

 

 

 

SYSTEMY dla Mieszkańców

Ostrzeżenia Meteo

Serwis Mapowy

Video

Kącik Przedsiębiorcy

Linki